CETCO Formula

 

En färglös och genomskinlig vätska som tränger in och skyddar betong och byggnadssten

 

BESKRIVNING

 

Till skillnad från beläggningar som bara lägger sig ovanpå betongen och som slits bort efter ett tag penetrerar CETCO Formula betongytan och reagerar kemiskt med den för att bilda en tätare, hårdare och mer stabil yta. När CETCO Formula används som härdare på ny betong stabiliserar produkten golvytan kemiskt och ser till att betongen når sin fulla styrka. Produkten låser även in salter i betongen vilket förhindrar att irriterande damm frisläpps. Resultaten av CETCO Formulas härdningsprocess blir tydlig inom några timmar efter appliceringen. Processen är färdig efter flera månader, och resultaten är permanenta.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Lagar, förseglar, dammsäkrar och härdar ytor av betong och sten.
  • Skyddar betongen från att damma, få hål, flisa sig, utvittras eller spricka på grund av temperaturväxlingar
  • Hindrar påverkan från frysning/tö

Klicka här om du vill ladda ned en broschyr

 LAGAR / TÄTAR / BINDER / DAMMSÄKRAR / HÄRDAR

Copyright 2012 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement