BORRVÄTSKOR

 

CETCO har alltid tillhandahållit borrbranschen med högkvalitativa borrvätskor som håller verksamheten igång mycket effektivt. Alla CETCO:s bentonitbaserade borrvätskor är skapade av natriumbentonit av högsta kvalitet från Wyoming.
 

HYDRAUL-EZ® är en specialbehandlad bentonitborrvätska som är utformad för riktningsborrning. Suspenderar borrmaterial och ser till att borrhålet är intakt.
 
PREMIUM GEL® är en natriumbentonitprodukt för sötvattensborrning på 75 mikrometer och en avkastning på 90 tunnor . Uppfyller kraven i API 13A, avsnitt 9 i den 16:e utgåvan av ”Specifications for Drilling Fluid Materials”, februari 2004.
 
SUPER GEL-X® är en bentonitborrvätska med avkastning på 200 tunnor som ger maximal viskositet. Styr filtreringshastigheten för stabilisering av borrningshål och förebygger vätskeförlust.
 

Bentonite

BLAD MED TEKNISKA DATA
An error has occurred. Error: BLAD MED TEKNISKA DATA is currently unavailable.
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement