CETCO levererar miljö- och konstruktionsteknologier till många olika branscher över hela världen

 

 

CETCO producerer och levererar bentonitbaserade produkter för många olika användningsområden inom konstruktion, miljö och industri. Natriumbentonit är en naturligt förekommande och mångsidig lera med många olika användningsområden inom handel och industri. Natriumbentonit består huvudsakligen av montmorillonit, som är ett sedimenterat lermineral vars breda, tunna skivor är idealiskt formade för att användas som hydrauliska barriärer.


Bana för höghastighetståg mellan Madrid och Sevilla 300 000 m2 Bentomat & Geocell

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement