Bakfyllda Väggar

 

Det finns två appliceringsmetoder. Den föredragna metoden använder VOLTEX fästegenskaper (fiberinkaplsling av den våta betongen) där VOLTEX spikas eller häftas fast på insidan av den externa formsättningen (i allmänhet när formsättningen ligger på marken) vilket eliminerar behovet av fästning senare. Om det finns ankarbulthål repareras de med ett tätningsmaterial (krympfri sand-/cementbaserat) åtföljt av en VOLTEX-lapp.

 

VOLTEX kan också appliceras efteråt på betongväggar före bakfyllnad med CETCO:s soft washer-fästen (tillsammans med ett pulverdrivet system) vilket ger snabb installation under alla väderförhållanden, utan primer, lim eller skyddsplattor. I båda fallen är bakfyllnadskraven ett välgraderat kornigt material som är sammanpressat i 300 mm-lager, när arbetet fortskrider.

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement