Byggnadsgränser

 

Mycket få, om några, bladmembranprodukter lämpar sig för byggnadsgränskonstruktioner där ytorna är ojämna. VOLTEX ger väsentliga kostnadsbesparingar vid pålspontsarbete, kvarhållningssystem för inmatningsskruvar, slamväggar och i vissa fall även stabila jordytor. Tack vare geotextilsystemet är VOLTEX mycket flexibelt och starkt, i kombination med möjligheten hos bentoniten att sluta sig runt olika rörgenomträngningar vilket gör det möjligt att låta produkten förslutas runt ytor som annars inte medger adhesiva produkter. Detta utesluter praktiskt taget alla andra bladmembran, hot mop-system etc.) Detta skulle normalt medföra väsentliga förberedelser av betongen, som omvänt betonglager eller sprayad betong.

 

För behållarsystem (sekantpålning/anslutande pålning) räcker det med att bara följa pålprofilerna noga med CETCOS soft washer-system. För anslutande pålning rekommenderas att jorden mellan pålarna skjuts undan till åtminstone en tredjedel av påldiametern för att exponera mer av betongpålens yta och ge en ”lucka” där du kan lägga fixeringsmedlet och också för att förhindra torkande jord mellan pålarna att flyttas så att du får oönskade tomrum. Användning på pålspontarbete kan vara direkt eller indirekt. Direkt användning liknar kvarhållningssystem för fästskruvar med undantag för de fästdon som används. Om däremot bladen ska dras tillbaka när väggarna har gjutits eller om direktapplicering inte är önskvärd av andra skäl (för mycket VOLTEX och/eller betong) kan VOLTEX användas på en billig platta som ligger över pålarna och via ett mjukt fästsystem skär av anslutningen när bladen dras bort.

 

Slamväggar, som liknar kvarhållningssystem, är lite mer komplexa när det gäller den färdiga ytan på grund av de stora områdena exponerad jordyta under utgrävningarna och särskilt med lös, icke-sammanhängande jord. Sannolikheten är större för jordras som ger upphov till mycket plötsliga ändringar av profilen (upphöjda kanter och hålrum) för den färdiga väggen. Eftersom VOLTEX fungerar bäst med gradvisa ändringar av profilen är det lämpligt med förberedelser (scabbling, fyllning av hålrum av murbruk/bentonit).

 

 

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement