Grunder

 

Tack vare den tixotropiska gelstrukturen hos fuktig bentonit bör VOLTEX appliceras runt alla grunder (där det är möjligt), i motsats till att det installeras genom lastnivån. VOLTEX flexibilitet gör det möjligt att enkelt forma det på lutningar med omvänt sandlager, även där dessa möts i hörnen, och vanligtvis utan att behöva skära eller avdela extra. I de fall då grunder gjuts i formsättningar appliceras VOLTEX helt enkelt på formsättningens insida med häftpistol eller lätt spikning (så att en flik av materialet lämnas öppen för senare arbete med underplattor) och tack vare förslutningen mellan VOLTEX och den våta betongen är produkten kvar när formsättningen är färdig. Vid pålgenomträngningar skär du enkelt av VOLTEX med en arbetskniv av Stanley-typ så att den följer genomträngningen noga (den är ofta mycket ojämn). En sista försegling läggs till i form av en tunn remsa pasta (VOLTEX Granules och vatten).

 

Där det inte är önskvärt med komplett inbäddning av grunderna kan man få en kontinuerlig vattentätning genom det bärande planet ovanpå grunden med våra cementbaserade tätningsprodukter (exempelvis vår egen VOLSEAL 200. VOLSEAL 200 fungerar genom kristallisering i betongytan så att vikten fördelas och ingen bindning bryts) sammanfogas med VOLTEX i grundens ytterkanter.
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement