Hisschakt

 

Hisschakt är i själva verket små källare som innefattar många eller alla en källares installationskrav, inklusive möjligt grundavledningsarbete, installation av underplattor, väggbehållare, byggnadsgränskonstruktioner etc. Vanligtvis, eftersom hisschakt finns lägst i ett projekt, har de en tendens att drabbas av grundvatten. Som vi tidigare har nämnt hindrar detta inte installation eller prestanda hos VOLTEX. Applicering, som liknar pålplintar, kan ske mot betongens omvända sandlager, insidan av den externa formsättningen (genom att fästa mot betongen) etc. Högst upp i hisschaktet får man kontinuitet med underplattan genom en enkel, 150 mm VOLTEX till VOLTEX-överlappnin. Om det rör sig om att få samma nivå som en DPM på marknivå används en 300 mm överlappning som innefattar ett nominellt 1 mm-lager bentonit i kornform.

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement