Underplattor

 

VOLTEX kan användas under alla armerade betongplattor, bärande eller upphängda, som är tjockare än 150 mm, på en förberedd underbas som innehåller ett blandat betongbasskikt (får inte inkludera mer än en stampbetongfinish eller shovel back-finish), sandlager typ 1 eller tomrumsformande system i lera. VOLTEX har också den unika egenskapen att den kan användas oavsett väderlek – regn, snöglopp eller snö i vilken temperatur som helst. Externa hörnöverlappningar och vinkellister, som är vanligt med äldre system, är varken nödvändiga eller önskvärda. Tack vare den fästning som sker mellan VOLTEX och den våta betongen sitter produkten tills formsättningen är klar. Man behöver inga primers, lim, överlappningstejp eller skyddsplattor vilket ger en snabb applicering (två personer kan klara 750 m2 på en dag). Du drabbas inte av förseningar och kan hålla omöjliga deadlines (ett vanligt problem vid grundarbete). Förstärkningar placeras direkt på VOLTEX-lagret med distansstycken av standardtyp för betong eller av stavtyp. Normala förberedelsemetoder före fyllning med komprimerad luft eller högtryckstvätt går bra.

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement