WATERSTOP RX®

 

Utesluter man vatten från strukturer får man nästan alltid använda ”bältmetoden”. Medan de flesta betongtyper är av hög kvalitet när det gäller design och placering är de områden som är mest utsatta för vatteninträngning konstruktionsfogar och genomträngningsdetaljer.

 

WATERSTOP RX101 är ett speciellt utformat bentonit-/butylgummiband som fästs på alla betongfogar. Det har den unika egenskapen att det injekterar sig själv i konstruktionen i kombination med möjligheten att anpassa sig till ojämna profiler (t.ex. ojämn betong). Därför finns det inget krav på ingjutna spontar (som hindrar bildandet av ogenomträngliga fogar) eller kostnaden och mödan man har med vanliga PVC-vattenhinder som kan skapa egna problem. WATERSTOP RX101 används även runt ingjutna rörgenomträngningar, fungerar som uppsamlingsfläns och som ersättning för svetsade eller bultade uppsamlingsflänsar.

 

WATERSTOP RX101 ger en prisvärd möjlighet att förbättra prestanda hos en annars sund betongstruktur genom att försegla de mest genomträngliga områdena oberoende av det externa VOLTEX-lagret och bör därför betraktas som en del av betongkonstruktionen.

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement