COREFLEX® XP

TERMOPLASTISKT TÄTNINGSMEMBRAN MED APC-TEKNIK

 

BESKRIVNING

COREFLEX är ett termoplastiskt membran som har förstärkts med ett stickat polyestertyg som är helt förbundet med en APC (Active Polymer Core). COREFLEX är den ultimata lösningen för vattentät barriärskyddsteknik för avsatser/uteplatser.

 

 

Barriärprestanda består i ett unikt sömsvetsat, stickat polyesterförstärkt termoplastiskt membran som ger en ogenomtränglig vattentät barriär. APC-lagret, som är helt förbundet med det termoplastiska membranet, är utformat för att aktiveras med vatten för att svälla och bilda en försegling. Om membranet punkteras eller om det uppkommer installationsdefekter reagerar därför APC-lagret och sluter sig, och resultatet blir att vatteninträngande förhindras och vattenspårning elimineras. COREFLEX är det enda svetsade termoplastiska membrankompositet med den här reaktiva, själslutande funktionen.

 

ANVÄNDNING

COREFLEX kan användas för att täta strukturer under pågående eller ojämnt hydrostatiskt tryck. Vanliga användningsområden:

  • Uteplatsdäck
  • Konstruktioner med delade plattor
  • Grundmurar
  • Jordtäckta konstruktioner
  • Byggnadsgränskonstruktioner
  • Underplattor
  • Tunnlar
  • Grästak


 Produktblad


 Teknisk Data


COREFLEX Thermoplastic waterproofing membrane with APC technology
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement