CORETEX XP

XP TECHNOLOGY CORE TÄTSKIKT AV GEOTEXTIL

 

BESKRIVNING

CORETEX XP är en unik lågpermeabel, hydrofil vattentät produkt som använder en XP Technology Core som är mindre genomtränglig och mer kemiskt motståndskraftig än traditionella aktiva vattentäta membran.
CORETEX XP fungerar genom att bilda ett lågpermeabelt membran då det fuktas med vatten. När det hydratiseras kan CORETEX XP som inte är inneslutet svälla många gånger sin torra volym. När det begränsas under tryck från återfyllning eller betong är svällningen kontrollerad och bildar ett tätt, ogenomträngligt vattentätt material. Den svällande effekten av CORETEX XP kan täta små punkteringar och skåror i produkten till följd av monteringen.
CORETEX XP väger mindre än hälften av vad andra membran väger vilket möjliggör snabb och enkel montering. CORETEX XP innehåller inga flyktiga organiska ämnen (VOC) och kan monteras i alla väder på "grön" betong.

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

CORETEX XP är primärt konstruerad för användning som en enskild produkt för COREFLEX XP och applikationer med ULTRASEAL XP vattentätande membransystem. Den används också tillsammans med konventionella termoplastiska arktätningsmembran för att vara ett hjälpmedel för självtätning om det termoplastiska vattentäta membranet punkteras eller på annat sätt skadas. Vanliga användningsområden är tunnlar, under plattor, torg, återfyllda väggar och tomtgränskonstruktion.


Teknisk Data

 

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement