VOLCLAY GRANULER

GRANULÄR NATRIUMBENTONIT

 

BESKRIVNING

VOLCLAY GRANULER är kemiskt behandlad,granulär natriumbentonit som används somett detaljtillbehör för CETCO tätningssystem.När den blir våt bildar VOLCLAY GRANULERett fast klistrigt material med liten genom-släpplighet som tillsammans med natrium-bentonit i tätningsmaterial bildar ett sömlöstvattentätt membran.

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

VOLCLAY GRANULER används för att fyllahålrum och håligheter i underlaget innan hu-vudtätskiktet av bentonit läggs på. Det an-vänds också för att täta runt genomföringarför att bilda ett kontinuerligt tätningssystem.
Ett smalt band med VOLCLAY GRANULERkan hällas i fundament/väggskarvar för attge extra vattentätningsskydd. 3 mm tjocktlager med VOLCLAY GRANULER applicerasockså över tunnlar och jordtäckta tak förehuvudtätskiktet. VOLCLAY GRANULER är inteen expansionsfogmassa.

Tech Data

 

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement