VOLSEAL 200

YTAPPLICERAD CEMENTTÄTNING GENOM KRISTALLISERING

 

BESKRIVNING

VOLSEAL 200 är ett ytapplicerat material som tätar och skyddar betong på djupet. Det består av gråcement från Portland, specialbehandlad kvartssand och en sammansättning av aktiva kemikalier. VOLSEAL 200 levereras i pulverform i förpackningar om 25 kg och behöver bara blandas med vatten innan det appliceras.

 

VOLSEAL 200 är utformat för att tränga in i betongens porer genom kapillärkraft och kanaliseras in i betongen av fukt. När kristallerna har bildats är de permanenta och blockerar vattenpassage genom betongens porer.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Bärande plan, som komplement till Volclay VOLTEX-system (grundmellanlägg, pålplintar, pålhuvuden etc.)
  • Betongplattor (golv/tak/balkong)
  • Vattenbehållare
  • Badpooler
  • Avloppsanläggningar
 Teknisk Data


Tätning av cement genom kristallisering

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement