WATERSTOP RX101®

SJÄLVINJEKTERANDE VATTENTÄTNING
FÖR KONSTRUKTIONSFOGAR I BETONG

 

BESKRIVNING

WATERSTOP RX101 är en natriumbentonitbaserad tätning som är avsedd att hindra vatteninfiltrering genom betonggjutfogar genom att expandera vid vattenkontakt och bilda en tätning mot betongen. Nyckeln bakom WATERSTOP RX101:s effektivitet är ett natriumbenonitinnehåll på 75 %, som ger överlägsen expansionsförmåga för att täta och fylla hålrum och sprickor i betongen. WATERSTOP RX101 är ett aktivt bentonitbaserat fogband som är tänkt att ersätta passiva barriärer i PVC/gummi och därigenom eliminera behovet av specialanpassning och sömsvetsning. WATERSTOP RX101 har testats framgångsrikt av oberoende testbolag med över 70 m hydrostatiskt vattentryck, både med kontinuerlig nedsänkning och våt-/torrcykling. WATERSTOP RX101 är tillverkad i lätta, flexibla spiraler som enkelt kan installeras av en person. Produkten används för betong, stål och PVC (rör) med REVOFIX Mesh (föredras) och/eller RX WB Adhesive. Spiraländarna svälls samman, och överlappas inte. De bildar därigenom en sammanhängande tätning.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Användningsområdena innefattar betongfogar, användning på ojämna ytor, uppsamlingsflänsar runt ingjutna genomträngningar etc. WATERSTOP RX101 fungerar både under kontinuerligt hydrostatiska och ojämnt hydrostatiska förhållanden. WATERSTOP RX101 är utformat för användning i armerad betong med två rader armeringsstål med en grovlek på minst 175 mm som ger RX inte mindre än 75 mm betongskydd på alla sidor.

 

 Produktblad

 

  Teknisk Data

Waterstop
WATERSTOP RX provides superior expansion to seal and fill voids and cracks
 
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement