WATERSTOP®  XP

EXPANDERANDE WATERSTOP FOGBAND FÖR GJUTFOGAR

 

BESKRIVNING

WATERSTOP® XP är en aktiv polymerisk vattenspärr designad med XP Teknologi som har visat sig vara effektivare i ett brett urval av förorenade miljöer. Den aktiva polymern av WATERSTOP® XP har designats för att utgöra en konsekvent tätning mot betongytor mot grundvatten samt också grundvatten med hög salthalt. WATERSTOP® XP är effektiv både under kontinuerliga och periodiska hydrostatiska villkor.
Expansionsförmågan och smidigheten av WATERSTOP® XP fogbandet ger också en effektiv tätning av sprickor samt förmåga att fylla hålrum.

 

ANVÄNDNING
  • Våg – och lodräta icke-rörliga gjutfogar av betong
  • Gjutning av ny betong mot redan existerande betong
  • Runt rör och andra mekaniska genomföringar
  • Omkring genomföringar genom betongplatta eller vägg
  • Hydrostatiska och icke-hydrostatiska villkor

Ladda ned PDF:

Produktblad

Teknisk Data

Säkerhetsdatablad


WATERSTOP® XP
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement