Produktions- och kvalitetstestning

 

I maj 1997 blev CETCO Europe Ltd BS EN ISO 9001:2000-registrerade (certifikat nr. 36855) (reviderat i december 2008). En fullständig kvalitetscertifiering medföljer alla våra beklädnadssystem och konstruktionstätningsprodukter.

 

Vår flexibla hållning till att tillhandahålla support av högsta kvalitet innebär att vi kan testa efter ASTM-, DIN- och BS-standarderna. Tack vare CETCO Europes dokumenterade kvalitetssystem kan vi spåra våra produkter från de ursprungliga råmaterialen till de färdiga kompositbeklädnadsprodukterna.

 

Under tillverkningsprocessen av rullarna med Bentomat och VOLTEX tas prover med jämna mellanrum. I våra laboratorier undergår produkterna omfattande kvalitetstestning med bland annat:

 • Permeabilitet/indexflöde
 • Bestämning av stabilitet i sluttningar med hjälp av direkta skjuvprover
 • Montmorillonithalt genom röntgendiffraktion
 • Katjonutbyteskapacitet av metylenblått eller våtkemi
 • Massa per enhetsområde
 • Tensilstyrka
 • Avrivningshållfasthet
 • Töjning
 • CBR-punkteringshärdighet
 • Filtreringsförlust
 • Fri expansion
 • PWAT-test
 • Kemisk kompatibilitet

Inte förrän alla test som krävs har utförts och produkterna uppfyller rätt kriterier godkänns rullarna för försäljning.

 

Vi har fabriker i både Storbritannien, Spanien och Polen, så att vi enkelt kan tillgodose de växande marknaderna i Östeuropa med produkter.

 

 


CETCO Plant, UK


CETCO Plant, Spain

CETCO Plant, Poland

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement