Svar på vanliga frågor om natriumbentonit

 

Vad är natriumbentonit?

 

Natriumbentonit är ett gulgrått, oorganiskt och giftfritt naturligt mineral som huvudsakligen finns i Black Hills-regionen i USA. Mineralet består till stor del av montmorillonit (aluminiumsilikat), en mycket expansiv lera som har de ovanliga egenskaperna att den håller samman, binder, tätar och förtjockar. Natriumbentonit kommer från vulkanisk aska som blandades med saltvatten för miljontals år sedan. De kristallstrukturer som finns i natriumbentonit är mycket tunnare och separeras mycket lättare av väta än andra leror. När bentonit väts och separeras växer dess yta många gånger. Det expanderande ytområdet i kombination med den oregelbundna spridningen av lerpartiklar gör att ämnet står emot vatten och bildar en mycket lågpermeabel barriär.

 

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement