Svar på vanliga frågor om VOLTEX-tätning

 

Torkar VOLTEX efter vätning?

Nej. VOLTEX torkar inte efter vätning i underjordiska tätningsapplikationer. När VOLTEX väl har vätts förblir det hydrerat även när fuktinnehållet i omgivande jord minskar. Detta beror på att VOLTEX har torkats vid 330 °C till 8 % bundet fuktinnehåll från det naturliga 25–30 %. Därför har VOLTEX stark affinitet till vatten, och när det väl bundits mekaniskt släpper det inte.

 

Fungerar VOLTEX i de salthaltiga jordarna i kustregionerna?

Ja. Ett speciellt Volclay-bentonit, VOLTEX CR (Contaminate-Resistant), har utformats för att fungera i jord med höga saltkoncentrationer som de som finns i kustregioner. VOLTEX CR är också härdigt mot andra industrikemikalier som kan finnas i jorden. Ett enkelt test av grundvattnet vid byggarbetsplatsen ger resultat som visar om standard-VOLTEX eller VOLTEX CR krävs för just det projektet.

 

Måste VOLTEX fuktas direkt efter bakfyllning?

Nej. VOLTEX måste inte fuktas helt när du installerar det. Som de flesta tätningsmembran är Volclay inaktivt tills vatten kommer i kontakt med tätningen. När vatten kommer i kontakt med VOLTEX bildas genast en lågpermeabel barriär.

 

Krävs det någon extraplatta för VOLTEX när man arbetar med underplattor?

Nej. I de flesta fall kräver VOLTEX inte att installeras över någon extra platta. Anledningen till detta är att VOLTEX inte behöver något lim för att fungera som tätningsmembran. Kom ihåg att extraplattor vanligtvis är gjorda av svag betongblandning och brukar spricka upp. Därför fäster du inte tätningen till själva plattan du bygger med utan tätar extraplattan i stället. Den är vanligtvis gjord av svag betongblandning och spricker lätt. VOLTEX är också robust nog att klara normal trafik på byggplatsen och klarar alla väder.

 

Fungerar VOLTEX med byggnadsgränskonstruktioner?

Ja. Volclay tätningssystem är idealiska för byggnadsgränskonstruktioner. Applicera bara VOLTEX på stödmuren och häll betongen i en ensidig form. Vanliga användningsområden är anslutande pålning och sekantpålning, stålspontarbete, stödväggar i jord och sprutbetong samt förstärkta grunder.

 

Hur snabbt kan man installera VOLTEX efter betongfyllnad?

VOLTEX tätningssystem kan installeras på betong så fort formarna har tagits bort. Ingen vänteperiod på 7–28 dagar behövs, så att arbetet kan bli klart snabbare och projektet framskrider som det ska.

 

Kan VOLTEX installeras i minusgrader?

Ja. Till skillnad från de flesta fästmembran och vätskeapplicerade membran kan VOLTEX installeras när temperaturen är under noll. Arbetet kan fortsätta enligt schemat även vintertid.

 

Erbjuder CETCO någon garanti?

Ja. CETCO har dels en produktgaranti som stöds av ett avtalscertifikat med tredje part, men vi har också en installationsgaranti. Den vanligaste garantiperioden är ett till tio år. För att du ska kunna få systemgarantin krävs det att du köper VOLTEX direkt från CETCO och att du får utbildning av en CETCO-representant. Du måste tillåta regelbundna kontroller när CETCO-representanten kräver detta. Ett annat krav är att du måste installera WATERSTOP-RX i alla tillämpliga betongfogar. Dessutom måste du installera Voldrain ICD om ett förfabricerat dräneringssystem krävs (konstruktioner av typ C) för att ansvaret ska ligga på en tillverkare. Om du vill veta mer och ta reda på om garantin gäller i ditt land kontaktar du CETCO.

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement