Svar på vanliga frågor om WATERSTOP-produkter

 

Kan jag installera WATERSTOP-RX® med spikar?

Nej. WATERSTOP-RX måste installeras med REVOFIX Mesh. Nätet håller hela WATERSTOP-installationen på plats så att produkten inte kan flytta sig eller flyta när du häller på betong. De spikar som medföljer Revofix bör användas vid appliceringen av nätet.

 

Vilket lim ska jag använda för att installera WATERSTOP-RX när det är kallt?

Du behöver inget lim för applicering på betong. REVOFIX nät och spikar räcker om det inte finns några hålrum mellan betongen och WATERSTOP RX. För stålapplikationer rekommenderas WB-lim och DS30-butyltejp. WB-limmets torktid blir betydligt längre om det är kallt.

 

Vad är den minsta betongtäckning som krävs?

För WATERSTOP-RX 101 krävs minst 75 mm betong från produktens kant till betongens yttre yta. Den minsta betongtäckningen gäller för hela produktinstallationen.

 

Kan WATERSTOP-RX täta expansionsfogar?

Nej. WATERSTOP-RX är avsett för användning på orörliga betongfogar som gjuts på plats. För expansionsfogar krävs ett tätningsmedel som är speciellt avsett för detta ändamål.

 

Kan man använda WATERSTOP RX runt platt- och väggenomträngningar?

Ja. WATERSTOP-RX är en bra lösning för tätning runt rörgenomträngningar och liknande där vanliga passiva hantelformade PVC-tätningar inte kan installeras. Fäst bara WATERSTOP-RX runt genomträngningen med en fästrem eller en fästvajer av stål. VOLCLAY WB-Adhesive och DS30 Butyl-tejp kan också användas för fästning av WATERSTOP RX.

 

Måste WATERSTOP-RX ersättas om det regnar innan betongen kommer på plats?

WATERSTOP-RX måste vanligtvis inte ersättas om produkten har exponerats för vatten under en kort tidsperiod innan betongen kommer på plats. Om det regnar bör kvarvarande vatten tas bort så snabbt som möjligt eftersom produkten inte får stå dränkt i vatten. Så länge produkten inte har expanderat i någon synlig mån måste WATERSTOP-RX inte bytas ut.

 

Kan WATERSTOP-RX användas med något annat tätningssystem än system från CETCO?

Ja. WATERSTOP-RX har använts med framgång för att täta betongfogar i projekt där man använder tätningsmembran från andra tillverkare.

 

Kan WATERSTOP-RX användas i dricksvattentankar och liknande?

Ja. WATERSTOP-RX har certifierats av NSF International och uppfyller kraven i NSF Standard 61 för användning i dricksvattentankar med minimikapaciteten 3 785 liter.

 

Måste man svetsa eller limma ihop rulländarna?

Till skillnad från PVC-tätningar av hanteltyp måste man inte varmluftssvetsa eller limma ändarna på WATERSTOP-RX. Lägg bara an rulländarna tätt ihop så att en kontinuerlig tätning bildas.

 

Kan WATERSTOP-RX användas för att försegla ny betong med befintlig?

Ja, för att spara tid och pengar. WATERSTOP-RX är en bra lösning för att försegla fogarna i en betongkonstruktion med ny och gammal betong. Till skillnad från vanliga PVC-tätningar måste du inte såga eller flisa ut delar av den befintliga betongen för att bädda in systemet. Med WATERSTOP-RX fäster du bara tätningen på den befintliga betongytan med WB-lim och häller på ny betong.

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement