ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 

CETCO strävar efter att tillhandahålla nyskapande, kostnadseffektiva produkter som gör mycket mer än att bara uppfylla kundens behov inom allt som rör borrning. Vi arbetar helhjärtat för att tillhandahålla våra kunder de nyaste lösningarna inom borrprodukter.

 • Miljöborrning
 • Grundborrning
 • Geoteknisk borrning
 • Geotermiska Heat Loop-fundament
 • Horisontell borrning
 • Gruvdrift och utforskning
 • Kontrollbrunnsborrning
 • Borrning som inte är relaterad till olja eller gas
 • Slamsolidifiering
 • Tunnelbyggen och schaktning
 • Brunnstömning
 • Brunnar och utforskning
 • Brunnsborrning
 • Brunnsfundament
 • Restaurering av brunnar

Slurry Added to Borehole

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement