BORRVÄTSKOR

 

CETCO har alltid tillhandahållit borrbranschen med högkvalitativa borrvätskor som håller verksamheten igång mycket effektivt. Alla CETCO:s bentonitbaserade borrvätskor är skapade av natriumbentonit av högsta kvalitet från Wyoming.
 

HYDRAUL-EZ® är en specialbehandlad bentonitborrvätska som är utformad för riktningsborrning. Suspenderar borrmaterial och ser till att borrhålet är intakt.
 
PREMIUM GEL® är en natriumbentonitprodukt för sötvattensborrning på 75 mikrometer och en avkastning på 90 tunnor . Uppfyller kraven i API 13A, avsnitt 9 i den 16:e utgåvan av ”Specifications for Drilling Fluid Materials”, februari 2004.
 
SUPER GEL-X® är en bentonitborrvätska med avkastning på 200 tunnor som ger maximal viskositet. Styr filtreringshastigheten för stabilisering av borrningshål och förebygger vätskeförlust.
 

Bentonite

BLAD MED TEKNISKA DATA
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement