POLYMERER & TILLSATSER

 

Vår mångsidiga serie av polymerer och tillsatser kan användas för alla komplexa borrmiljöer och hjälper byggnadsentreprenörer under riktigt svåra förhållanden. CETCO:s polymerer och tillsatser ger konsekvent de bästa resultaten och ger därför ett viktigt mervärde. CETCO tillhandahåller en omfattande serie pålitliga tillsatser av hög kvalitet och står till din hjälp när det gäller att förbättra resultatet för alla dina borrprojekt.

 

DRILL-TERGE™ är en flytande lösning av icke-joniska surfaktanter som är sammansatt för att öka borrvätskors renande och fuktande egenskaper. Produkten är utformad för söt- eller saltvatten för att minska friktionen.

 

HYDRO-PAC™ är en borrvätska med torra hybridpolymerer. HYDRO-PAC är ett nyskapande genombrott inom borrvätskor och inneslutningsvätskor tack vare möjligheten att använda saltvatten som fuktgivare.

 

INSTA-PAC™ är en mycket koncentrerad flytande polymer som är konstruerad för snabb mixning och borrning på fältet och som ökar viskositeten och förhindrar hydratisering av lera och lerskiffer.

 

INSTA-VIS™ PLUS är en flytande polymer som är konstruerad för att förbättra borrningseffektiviteten för både horisontella och vertikala borrhål genom snabb mixning och utveckling av viskositet på fältet samt för att förhindra lera och lerskiffer.

 

MACRO-FILL™ är ett kornigt och avancerat starkt absorberande material som snabbt absorberar och behåller stora vattenvolymer från vattenlösningar.

 

REL-PAC® Naturligt cellulosahaltigt och kornigt polymer som är utformat för att skapa en lågsolid borrvätska med ökad stabilitet. Bildar en tät, tunn filterkaka som minskar vätskeförlust för konstruktionen.

 

SODA ASH är ett vanligt namn för natriumkarbonat som separerar kalcium till natrium- och karbonatjoner i lösningen.

 

SUPER PAC™ är ett flytande polymer för många användningsområden som tagits fram för att minska vätskeförlust i konstruktionen. Förbättrar egenskaperna hos bentonitborrvätskor och skapar optimal borreffektivitet genom filtreringsstyrning.

 

SUSPEND-IT™ är en torr biopolymer som används för att öka suspensionen av borrkax i svåra borrformationer. Förbättrar gelstyrkan utan att öka viskositeten i någon större mån.

 

VERSAFOAM® PLUS är en mycket foglig och biologiskt nedbrytbar flytande skumagent för roteringsborrning i söt- eller saltvatten.

Drilling Products Splat

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement