Gruvdrift

 

GCL-produkter används i gruvbranschen för beklädnad och täckning av slaggbassänger. Vassbäddar för gruvvatten bekläds också med GCL-produkter, liksom förtunningsbassänger.

  • Används i stället för sammanpressad lera eller geomembran för beklädnad och täckning av slaggbassänger
  • Lätt att installera under mindre idealiska väder- och markförhållanden
  • Självtätande vid punkteringar
  • Bra stabilitet i sluttningar
  • Goda egenskaper vid differentierad sättning
GRUVDRIFT
Nenthead, County Durham
BENTOMAT 100,000 m2
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement