Sekundär Inneslutning

 

Tack vare att CETCO:s GCL-produkter är lätta att installera, flexibla och prisvärda är de det idealiska valet för sekundär inneslutning runt bränslelagringstankar.

 

Det omfattande avdelningsarbete och de genomborrningar som vanligtvis finns på sådana platser förseglas lätt och kostnadseffektivt med GCL-produkter och tillbehör av bentonit eller bentonitkitt. GCL-produkter är kompatibla med de katodiska skyddssystem som används för moderna lagringstankar.

  • Används i stället för sammanpressad lera eller geomembran för sekundär inneslutning av tankdepåer
  • Avdelningsarbete och rörgenomträngningar förseglas enkelt med bentonitpasta
  • GCL-produkter är kompatibla med katodiska skyddssystem
  • Lätt att installera under mindre idealiska väder- och markförhållanden
  • Självtätande vid punkteringar
  • Ingen svetsning krävs
Sekundär Inneslutning
Yanbu, Saudiarabien
50,000 m2 BENTOMAT SS100
 
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement