Täckningsmaterial för deponier

 

GCL-produkter används mer och mer som enda hydraulisk barriär för deponitäckningar och föredras framför geomembran och sammanpressad lera. De har goda stabilitetsegenskaper i sluttningar och kräver inget geotextilskydd. De kan installeras under mindre idealiska mark- och vattenförhållanden och kräver oftast inte någon förberedelse av särskild underlags- och täckningsjord. GCL-produkter är härdiga mot frysning/tö, torka/fukt och differentierad sättning, vilket skulle skada äldre material av sammanpressad lera.

  • Härdig mot frysning/tö och torka/fukt
  • Bra stabilitet i sluttningar
  • Goda egenskaper vid differentierad sättning
  • Lätt att installera under mindre idealiska väder- och markförhållanden
  • Självtätande vid punkteringar
  • Ingen svetsning krävs

 


Täckningsmaterial för deponier
God stabilitet i sluttningar, kräver inget geotextilskydd eller förberedelse av underlag.
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement