Ytvattenfördämningar

 

GCL-produkter används ofta för konstgjorda sjöar, utjämningsbassänger, våtmarker, vassbäddar samt för industri- och luftningsbassänger. Dessa produkter används även för kanalbeklädnad samt för omledningar av vattendrag. Eftersom GCL-produkterna inte kräver någon specialiserad svetsutrustning eller arbetskraft kan de installeras med minimal utbildning och övervakning.

  • Används i stället för sammanpressad lera eller geomembran för dammar, sjöar, bassänger, kanaler, bevattningssystem, våtmarker och vassbäddar
  • Naturligt beklädnadsmaterial
  • Lätt att installera under mindre idealiska väder- och markförhållanden
  • Självtätande vid punkteringar
  • Ingen svetsning krävs
  • Bra stabilitet i sluttningar
Ytvattenfördämningar
Vassbädd, Roadford-reservoaren, Devon
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement