Bentomat SS100®

 

BENTOMAT SS100 är en armerad, perforerad GCL (geosynthetic clay liner) som konstruerats speciellt för deponier, ytvattenfördämningar och sekundära inneslutningar.

 

SS100 har följande fördelar:

  • Mycket lågt flödesvärde
  • Mycket konkurrenskraftig installationskostnad
  • Snabb och enkel att installera
  • Självtätande vid punkteringar
  • Mycket bra stabilitet i sluttningar
  • Mycket bra klimathärdighet
  • Hög kemisk härdighet
  • Härdighet mot differentierad sättning

Ladda ned PDF

 

Våra BENTOMAT-produkter är tillverkade i Storbritannien och Polen och kan levereras snabbt och säkert

Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement