Specifikationer och testning

 

Vårt tekniska center i Storbritannien har kvalificerad och erfaren personal som arbetar i ett modernt, välutrustat laboratorium där lera och färdiga produkter karaktäriseras, testas och utvecklas för att kontrollera att de är lämpliga för olika användningsområden och miljöer, som kan variera från plats till plats och från land till land..

 

Till exempel gör skjuvlådan på 30 cm × 30 cm det möjligt att få fram specifika data för GCL-produkter tillsammans med aggregat och andra geosyntetiska material. Under triaxialförsök kan man mäta viktiga permeabilitetsegenskaper under många olika förhållanden som utformats för att likna verkliga förhållanden..

 

Laboratorieutrustningen och den tekniska expertisen gör det möjligt att preparera, analysera och testa lera för många olika användningsområden, från gjutsand och konsumentprodukter till behandling av avloppsvatten och tätning av konstruktioner.

 

För alla dessa användningsområden krävs dock mycket stora kunskaper om bentonitlera, dess egenskaper och användningssätt. Vi besitter denna kunskap och har över 83 års erfarenhet genom vårt moderbolag i USA och från data insamlade genom forskning som CETCO finansierat på universitet och i testanläggningar.

Triaxialförsök i laboratoriet i Storbritannien
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement