BENTOMAT – Direkta Skjuvprov

 

Direkta skjuvprov på BENTOMAT har utförts av CETCO och andra laboratorier på projektspecifik basis under flera år. Dessa data ger konstruktören allmän information om skjuvstyrkan hos GCL-ytor som används ofta, och detta bör vara första steget i att utvärdera ett potentiellt beklädnadssystem där stabilitet i sluttningar är viktigt. Det finns många variabler i direkta skjuvprover, bland annat förberedelse av provexemplaret, hydratiseringstryck, vätskor och sekvenser samt skjuvhastighet. Testresultaten varierar med variablerna, vilket får som resultat att man samlar in stora mängder data – även för liknande gränsytor. Projektspecifik gränsytestestning rekommenderas varmt av CETCO. Individuella testrapporter för huvuddelen av sammanfattade data fås på begäran.

 

 
Copyright 2018 by CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement