Tillverkning

Vilka Metaller är Magnetiska?

Vilka Metaller är Magnetiska?

Magneter upptäcktes först av forntida civilisationer som går tillbaka 2 500 år, och på 1100- och 1200-talen e.Kr. användes magnetiska kompasser ofta för navigering i Kina och Europa. Idag är…
Läs mer
Vad är Anodisering av Metall?

Vad är Anodisering av Metall?

Aluminium har ett oxidskikt som är resistent mot korrosion och slitage. Ren aluminium korroderar inte lätt på grund av detta. Aluminium som innehåller andra legeringselement kan dock utsättas för korrosion…
Läs mer
Vad är Glödgning?

Vad är Glödgning?

Medan den kemiska sammansättningen av en metall bestämmer mycket av de mekaniska egenskaperna kan många metaller få sina mekaniska egenskaper förändrade genom värmebehandling. Det finns många olika typer av värmebehandling…
Läs mer