Tillverkning

Vad är Anodisering av Metall?

Vad är Anodisering av Metall?

Aluminium har ett oxidskikt som är resistent mot korrosion och slitage. Ren aluminium korroderar inte lätt på grund av detta. Aluminium som innehåller andra legeringselement kan dock utsättas för korrosion…
Läs mer
Vad är Glödgning?

Vad är Glödgning?

Medan den kemiska sammansättningen av en metall bestämmer mycket av de mekaniska egenskaperna kan många metaller få sina mekaniska egenskaper förändrade genom värmebehandling. Det finns många olika typer av värmebehandling…
Läs mer
Vad är Duplex Stål?

Vad är Duplex Stål?

Duplexstål är en typ av rostfritt stål som har två olika kornfaser, känd som Austenit och Ferrit, som finns i mikrostrukturen. Austenit- och ferritfaserna har olika atomstruktur och uppvisar olika…
Läs mer