Tillverkning

Hur Utvinner man Järnmalm?

Hur Utvinner man Järnmalm?

Utvinning av järn är utan tvekan en av de viktigaste industriella processerna på jorden. Järn används för att tillverka stål, vilket är otroligt viktigt för att bygga transportfordon och stora…
Läs mer
Hur Framställer man Plast?

Hur Framställer man Plast?

Plast kommer från organiska material som råolja, naturgas, salt, kol och på senare år från biomateria. Många tusen olika polymerer skapas genom att kombinera olika organiska kemikalier på ett antal…
Läs mer
Hur Framställs Grafen?

Hur Framställs Grafen?

Hyllad som framtidens 2D-mirakelmaterial har grafen anmärkningsvärda tillämpningar. Grafen är i huvudsak ett enatoms tjockt grafitskikt, tillverkat av elementärt kol. Grafens unika egenskaper beror på arrangemanget av kolatomer i det,…
Läs mer
Hur Framställer man Tjära?

Hur Framställer man Tjära?

Tjära är en trögflytande svart vätska som härrör från destruktiv destillation av organiskt material. Det mesta av tjära framställs av kol, men det kan också framställas av petroleum, torv eller…
Läs mer
Hur Framställer man Aluminium?

Hur Framställer man Aluminium?

1. Bauxitbrytning Bauxit används som huvudråvara vid tillverkning av aluminium. Det är ett lermineral som finns i tropiska och subtropiska områden som Australien och Västindien. Ofta bryts bauxiten bara några…
Läs mer
Vad är Gjutjärn Gjort av?

Vad är Gjutjärn Gjort av?

Vad är gjutjärn? Gjutjärn är en grupp av järn-kol-legeringar med en kolhalt på mer än 2 till 4 procent. Dessutom med varierande mängder kisel från 1 till 3 viktprocent och…
Läs mer