En Guide till Kopparlegeringar – Olika typer av Kopparlegeringar

När kopparlegeringar utvecklades etablerade Copper Development Association (CDA) ett numreringssystem baserat på sammansättningen av varje legering. Dessa siffror antogs sedan av SAE och ASTM (som lade till ytterligare två siffror till koderna) och används för att identifiera olika kopparlegeringar. Nedan finns en uppdelning av numreringssystemet för kopparkvalitet för att hjälpa dig förstå kopparlegeringar och egenskaperna för varje serie.

C100-serien (koppar)

100-serien koppar anses vara ren koppar, med en lägsta kopparhalt på 99,3%. Höga kopparlegeringar som innehåller en kopparhalt mellan 99,3% och 96% passar också in i 100-serien. Dessa kvaliteter har hög elektrisk ledningsförmåga och kan innehålla ytterligare legeringselement som beryllium, kadmium, krom, kobolt, nickel eller järn hjälper till att förbättra styrkan utan att påverka den elektriska ledningsförmågan.

C200-serien (mässing)

200-seriens kvaliteter är koppar-zinklegeringar som har goda elektriska egenskaper och kan dras eller formas med bibehållen god hållfasthet.

C300-serien (blyad mässing)

300-serien är mässingslegeringar som innehåller 1 till 3 viktprocent bly vilket möjliggör enkel bearbetning, fräsning, sågning och klippning.

C400-serien (plåtmässing)

400-seriens legeringar innehåller 1 % till 2 % tenn, tillsammans med koppar och zink för större korrosionsbeständighet och styrka. Dessa legeringar används ofta i elektriska applikationer inklusive terminaler och kontakter.

C500-serien (fosfor brons)

500-seriens legeringar inkluderar blyhaltiga fosforbronser designade för prestanda under belastningsförhållanden. Dessa kvaliteter har också större motståndskraft mot alternerande eller cykliska spänningar som är vanliga vid fjäder- eller bälgapplikationer.

C600-serien (brons)

600-serien innehåller aluminiumbrons med 2 till 3 viktprocent aluminium som ger större styrka samtidigt som formbarheten bibehålls. Dessa legeringar används vanligtvis för lager, slitplattor och hydrauliska ventildelar.

C700-serien (Nickel Silver)

700-seriens legeringar har hög hållfasthet, god formbarhet och ökad korrosionsbeständighet. Detta inkluderar legeringar av koppar, nickel och bly.

Lämna ett svar

Läs även...

  • Varför du bör Göra Högskoleprovet – Förklarat!

  • Varför Väljer folk Glasögon utan Bågar?

  • Hur du Planerar en Fabriksflytt – Flytt av Fabrik