Fördelar med att Galvanisera Stål – Galvat Stål

Korrosion uppstår när olika element kommer i kontakt med stål. När korrosion uppstår minskar stålets hållfasthet och livslängd enormt. Detta är ett problem av olika anledningar. Det innebär mer pengar du måste lägga på stål i framtiden och ett resultat av låg kvalitet. Grunden av stål kan gå sönder mycket lättare.

I denna artikel tittar vi närmare på vad galvaniserat stål är och framförallt – vad fördelarna med att galvanisera stål är!

Varmförzinkning

Denna process är när stål nedsänks i varm smält zink, vilket resulterar i en bindning som gör en seg och hållbar beläggning som ger ett extra lager för hållbarhet. Detta ger ditt stål en konkurrensfördel och höjer den övergripande kvaliteten på din produkt.

Processen att galvanisera stål kan göra ditt stål till en total 10X än om du använde en annan metod. Det låter som en fantastisk avkastning på investeringen!

Ska jag använda galvaniseringstekniker?

Svaret beror till stor del på din budget och slutmålet för dina produkter. Galvanisering förhindrar i slutändan inte rost för alltid.

Vissa metaller kommer att uppleva korrosion oavsett om du använder galvaniseringstekniker eller inte, så gör din research innan du bestämmer dig. Den bästa metoden för att galvanisera korrekt är att ta hjälp av experter för att göra det åt dig. Detta kommer att säkerställa att du har de bästa galvaniserade produkterna, så du behöver inte oroa dig för utförandet.

Extra fördelar med galvaniserat stål

Galvanisering av stål har generellt en låg kostnad. Anledningen till detta är att när dina material är galvaniserade är de redo att användas. Det finns ingen installationskostnad eller fler lager material behövs. Det krävs också inget underhåll för dina nyförzinkade produkter. De kan stoppa allt hårt väder som vanligtvis skulle orsaka erosion bland metallprodukter.

Nästan alla branscher kan dra nytta av galvaniserad metall. Anledningen är att metaller används i massor av produkter! Oavsett om du är biltillverkare, cykeltillverkare, byggfirma, järnvägsbyggare, etc. Du använder metaller varje dag. Galvaniserat stål har funnits länge, och det beror på dess höga framgångsfrekvens. Om du arbetar med metall, finns det en god chans att du bör galvanisera.

Fördelar med galvat stål

När järn utvinns ur sin malm, vänds plötsligt en grundläggande tendens i naturen. Om de inte skyddas kommer järn och stål att korrodera i de flesta miljöer och sakta återgå till sitt naturliga tillstånd.

Korrosionsskydd är en väsentlig faktor för det ekonomiska utnyttjandet av stål. Tillhandahållande av lämplig skyddsbeläggning kan ge initiala besparingar plus betydande! driftsekonomi, på grund av minskning eller eliminering av underhåll och förlorad servicetid, och genom att skjuta upp datumet för utbyte av strukturer och utrustning.

Galvanisering är den bästa lösningen för korrosionsskydd, och erbjuder betydligt större fördelar än färg eller något annat beläggningssystem. Faktum är att när det kommer till hantering, hållbarhet, beläggningstjocklek, applicering och skydd, finns det ingen jämförelse.

staples 1649949 1280

Arkitekter och ingenjörer specificerar galvanisering eftersom det är det mest effektiva korrosionssystemet med en lång, underhållsfri livslängd. Och om du funderar på att galvanisera, kanske du vill se över följande stora, mätbara fördelar:

Långt liv

Väldokumenterad år av erfarenhet har visat fördelarna med varmförzinkat skydd. Minst 10-20 år är vanligt i industriella och marina miljöer, mer än 25 år (ofta mycket mer) i lantlig atmosfär. När underhåll så småningom blir nödvändigt är det enkelt: inga komplicerade förberedande behandlingar är nödvändiga.

Konkurrenskraftig första kostnad

För många applikationer är kostnaden för galvanisering lägre än för att applicera alternativa beläggningar. Dessutom har galvanisering blivit stadigt billigare jämfört med målning. Anledningen är enkel: alternativ – särskilt målning – är mycket arbetskrävande jämfört med galvanisering som är en mycket mekaniserad, noggrant kontrollerad fabriksprocess.

Lägsta livstidskostnad

Låg initial kostnad och lång livslängd gör galvanisering till det mest mångsidiga och ekonomiska sättet att skydda stål under långa perioder (20+ år). Det finns bonusar från inget underhåll eller förlängda underhållsintervaller: färre problem med åtkomst i avlägsna områden, svår terräng eller när byggnader är tätt packade; även när det finns säkerhetsrestriktioner t.ex. elmaster.

Pålitlighet

Processen är relativt enkel, okomplicerad och noggrant kontrollerad. Tjockleken (vikterna) på beläggningar som bildas är regelbundna, förutsägbara och enkelt specificerade. Galvanisering är en av få beläggningar som helt definieras av en brittisk standard (BS EN ISO 1461).

Appliceringshastighet

En fullständig skyddsbeläggning kan appliceras på timmar; ett komplicerat färgsystem kan kräva en vecka.

Beläggningens seghet

Galvanisering är unik: varmdoppningsprocessen ger en beläggning som binds metallurgiskt till stålet. Ingen annan beläggningsprocess har denna egenskap, och som ett resultat har galvaniserat stål den överlägset största motståndskraften mot mekaniska skador under hantering, lagring, transport och montering – en viktig faktor där stålverk ska fraktas runt om i världen.

Fullständig täckning

Eftersom det bildas genom att doppa stål i smält zink, är alla delar av stålets yta belagda – inuti, utsida, besvärliga hörn och smala springor som skulle vara omöjliga att skydda på annat sätt. Beläggningen tenderar faktiskt att byggas upp vid viktiga hörn och kanter – snarare än att tunnas ut som borstade, sprayade och andra doppade beläggningar.

Skydd på tre sätt

Galvaniserade beläggningar skyddar stål på tre sätt.

  • Beläggningen vittrar i mycket långsam takt vilket ger en lång och förutsägbar livslängd.
  • Beläggningen korroderar företrädesvis för att ge katodiskt (uppoffrande) skydd till små ytor av stål som exponeras genom borrning, skärning eller oavsiktlig skada; repor tätas av vittringsprodukter från zinken.
  • Katodiskt kydd

Zink korroderar framför stålet och ”offrar” sig för att skydda stålet. Om stålet skadas avsätts korrosionsprodukterna från zinken på det skadade området och återförsluter det från atmosfären och förhindrar därför korrosionskrypning i sidled.

Varmförzinkning skiljer sig från målarfärg i detta avseende eftersom de flesta färger inte ger något skydd vid skador och endast ger barriärskydd.

Om det skadade området är större förhindrar offerskyddet rostkrypning i sidled som kan undergräva färgbeläggningar.

Enkel inspektion

Galvaniserat stål förenklar inspektion av den skyddande finishen. Processens natur är sådan att om beläggningen ser kontinuerlig och sund ut så är den det! Tjocklek – helt enkelt specificerad genom BS EN ISO 1461 – kan enkelt kontrolleras med en elektronisk sond.

Snabbare konstruktion

Galvaniserat stål är klart att användas. Ingen ytterligare förberedelse, målning, bättring eller inspektion är nödvändig. När det galvaniserade stålet har monterats är det klart att användas: och beklädnaden kan påbörjas omedelbart, vilket påskyndar byggprogrammet

Mångsidig användning

Galvanisering ger en attraktiv finish och ger en överlägsen grund för en dekorativ topplack.

Estetisk design

Galvanisering ger en attraktiv finish och ger en överlägsen grund för en dekorativ topplack.

Miljömässig hållbarhet

Zink är liksom stål ett naturligt ämne som är återvinningsbart.

Duplex beläggningar av galvanisering plus ett lager färg är ofta den mest ekonomiska lösningen på problemet med att skydda stål i mycket korrosiva miljöer. Sådana system ger en synergistisk effekt i vilken livslängden för de kombinerade beläggningarna överstiger den totala livslängden för de två beläggningarna om de användes ensamma.

Lämna ett svar

Läs även...