Hur du Motverkar Rost – Motverka & Ta Bort Rost

Rost är den orange-bruna missfärgningen som byggs upp på metall. Rost är oattraktivt och kan påverka alla metallföremål och strukturer som utsätts för syre och fukt.

Det är inte bara en fråga om utseende. Som du vet kan obehandlad rost kan fullständigt decimera en hel struktur. Till exempel var rost en viktig faktor i Silver Bridge-katastrofen 1967 då stålhängbron kollapsade på mindre än en minut.

Stålprodukter används ofta i många industrier. Under dessa omständigheter bör rostskydd vara en prioritet.

Vad är rost?

Rost är en form av järnoxid. Det uppstår när järn kombineras med syre i luften vilket gör att det korroderar. Rost kan påverka järn och dess legeringar, inklusive stål.

Den huvudsakliga katalysatorn för att rost uppstår är vatten. Även om järn- och stålstrukturer verkar solida för ögat, kan vattenmolekyler penetrera mikroskopiska luckor i metallen. Detta startar korrosionsprocessen. Om salt förekommer, till exempel i havsvatten, kommer korrosionen att gå snabbare. Exponering för svaveldioxid och koldioxid kommer också att påskynda den korrosiva processen.

Rost får metallen att expandera, vilket kan sätta stor belastning på strukturen som helhet. Samtidigt kommer metallen att försvagas och bli spröd och flagnig. Rost är genomsläpplig för luft och vatten, så metallen under rostskiktet kommer att fortsätta att korrodera.

Rost kan ske på i princip alla objekt som innehåller järn. Detta inkluderar även maskiner, verktyg, och handra saker som kanske är tillverkade i stål eller rostfritt stål, bara att tiden det tar innan de börjar rosta är betydligt längre på grund av legeringarnas egenskaper. Flera faktorer kan påskynda rost, framförallt vatten och ämen med hög syra, till exempel surt regn. Av denna anledning tenderar till exempel verktyg såsom vedklyvar som ofta står utomhus eller på plaatser med hög luftfuktighet att rosta om de inte tas om hand och underhålls väl. Den Bästa manuella vedklyven, och andra mskiner och verktyg för den delen, till exempel, är därför ofta behandlar och tillverkade på ett sätt som ska motverka rost så länge som möjligt.

Hur förhindrar man rost?

Exponering för utomhusförhållanden ökar risken för rost, särskilt om klimatet är regnigt eller fuktigt. De bästa sätten att förhindra rost inkluderar:

  • Använda rostbeständiga legeringar
  • Designöverväganden
  • Galvanisering
  • Blånering
  • Organisk beläggning
  • Pulverbeläggning
  • Regelbundet underhåll

Använda rostbeständiga legeringar

De mest populära rostbeständiga legeringarna är rostfritt stål och väderbeständigt stål.

Rostfritt stål innehåller minst 11 % krom. Detta möjliggör bildandet av en skyddande film av kromoxid som fungerar som en sköld mot rost. Skyddsfilmen kommer att återbildas om den skadas. Korrosionsbeständigheten kan förbättras ytterligare med tillsats av nickel.

Vitringsstål innehåller upp till 21 % av legeringsämnen som krom, koppar, nickel och fosfor. Legeringarna bildar en skyddande rostpatina som minskar korrosionshastigheten med tiden. COR TEN-stål tenderar att vara billigare än rostfritt stål.

Designöverväganden

Rätt planering under designstadiet kan minimera vatteninträngning och minska risken för rost. Hålrum och sprickor bör undvikas. Fogarna ska svetsas och inte bultas. Dräneringshål för vatten bör övervägas vid behov. Designen ska tillåta luft att cirkulera fritt. För stora strukturer bör adekvat åtkomst möjliggöras för att möjliggöra regelbundet underhåll.

Galvanisering

Galvaniseringsprocessen innebär att ytan beläggs med ett yttre lager av metallisk zink. Detta uppnås genom varmförzinkning eller galvanisering. Zinkskiktet hindrar frätande ämnen från att tränga längre in i metallen. Dessutom fungerar zinken som en offeranod vilket gör att den skadliga oxidationsprocessen av rost kommer att överföras till zinkskiktet.

Det är i huvudsak där ett ämne som kallas metallisk zink tillsätts som ett extra lager på utsidan av metallen. Det bildar en barriär för att hindra syre och vatten från att nå metallen under. Om rost börjar uppstå, absorberar zinken rosten i ytterbeläggningen. Den mest kända tekniken är varmförzinkning, där delarna sänks ned i ett bad av smält zink.

Blånering

Blånering är en användbar teknik som ger ett begränsat skydd mot rost för små stålföremål. Termen ”blånering” kommer från det blåsvarta utseendet på finishen när man använder denna teknik. Blånering används ofta vid tillverkning av skjutvapen för att ge en viss grad av korrosionsbeständighet. Det används också i fina klockor och annat metallarbete.

Blånering åstadkoms genom att sänka ned ståldelarna i en lösning av kaliumnitrat, natriumhydroxid och vatten.

Organisk beläggning

Organiska beläggningar som färg är ett kostnadseffektivt sätt att skydda mot rost. Organiska beläggningar utgör en barriär mot korrosiva element. Oljebaserade beläggningar är idealiska för att förhindra penetration av vatten och syre. Typiska organiska beläggningar är 15 till 25 mikrometer tjocka.

Pulverbeläggning

Ett torrt pulver appliceras jämnt på en ren yta. Därefter värms föremålet upp, vilket gör pulvret till en tunn film. Det finns ett brett utbud av pulver tillgängliga inklusive akryl, polyester, nylon, vinyl, epoxi och uretan.

Pulver appliceras vanligtvis med hjälp av en elektrostatisk sprayprocess. Det elektriskt ledande föremålet sprayas med ett laddat, icke-ledande pulver. De laddade partiklarna dras till föremålet och klamrar sig fast vid dess yta. Föremålet placeras i en varm ugn som smälter samman partiklarna till en kontinuerlig film. Filmen är vanligtvis mellan 25 och 125 mikrometer.

Regelbundet underhåll

Regelbundet underhåll rekommenderas för att stoppa rostbildning och stoppa utvecklingen av eventuell rost som uppstått. Det är viktigt att ta bort all rost som har bildats. Ett rakblad kan användas för små ytor. Därefter ska eventuell ytsmuts avlägsnas med varmt vatten och tvål. Slutligen bör en rostbeständig beläggning appliceras på ytan.

I slutändan är det mest effektiva sättet att behandla korrosion och rost att stoppa den från att uppstå i första hand. Användning av starka kemikalier och elverktyg kan göra att kraftig rost blir snabbare, och anti-rost spray är utmärkt för att skära igenom rost , men det är viktigt att du genomför regelbundna underhållskontroller för att garantera att korrosion inte sätter in.

Att upptäcka rost tidigt innebär att det ofta kan tas bort genom ett vasst tunt blad eller varmt vatten i kombination med tvållösning. Om du måste utföra någon av dessa två åtgärder, var noga med att applicera en rostogenomtränglig produkt på ytan eftersom detta kommer att minska dina behov att behandla korrosion till ett minimum i framtiden. För rostskydd inomhus, överväg att använda en korrosionsskyddsfilm för skydd på medellång till lång sikt.

Vad är rost och vad orsakar det?

Den fula orangebruna missfärgningen av rost bildas när järn, vatten och syre kolliderar. Kostnaden för rost kan vara hög, särskilt om en stor konstruktion som en byggnad eller bro påverkas. Det kan också påverka våra personliga ägodelar inklusive fordon, cyklar, verktyg och hushållsapplikationer.

Korrosionsprocessen expanderar metallen, vilket i sin tur utsätter strukturen för en större belastning och försvagar den med tiden. Rosten kommer kontinuerligt att flisa bort vid varje lager av metallen tills den har rostat och exponerats helt. Om inga förebyggande åtgärder vidtas före detta skede, kommer du att ha svårt att återställa saken till sin forna glans.

Den vanligaste förklaringen till rost är om metallen kommer i kontakt med vatten eller befinner sig i en fuktig miljö. Vätskan börjar snabbt lösas upp i mikroskopiska luckor och detta är en katalysator för att anstifta korrosion. Saltvatten kommer att påskynda rostprocessen ytterligare eftersom elektroner rör sig mycket mer flytande än de gör i naturligt vatten. Därför kommer enkla vanor som att torka av din cykel efter en tur och att förvara dina verktyg på en torr plats att förhindra rost. Bilskyddsföretag säljer även produkter som spray-on vax och oljebeläggningar som ger din lack ett extra lager av försvar.

Skillnaden mellan rostfritt stål och vittringsstål

Rostfritt stål och väderbeständigt stål verkar vara det vanligaste sättet att förhindra rost. Vittringsstål innehåller upp till 21 % av legeringselementen med de legeringar som genereras av detta bildar en skyddande rostpatina som minskar korrosionsintensiteten.

Å andra sidan består rostfritt stål av 11% krom som skyddar metallen från att korrodera. Generellt gäller att ju högre krominnehåll, desto mindre sannolikt att stålet rostar. Korrosionsbeständigheten kan förbättras ytterligare med tillsats av nickel.

Applicera en grundfärg och färg

Denna tvådelade applikation innebär att man lägger en högkvalitativ grundfärgen på metallen som hjälper färgen att fastna, förhindrar bildning av rost och håller metallen på ett säkert avstånd från fukt.

Helst kommer din färg att innehålla zinktillsatser som ger ett extra mått av skydd mot framtida rost. Det finns också andra utmärkta fuktförsvarsmekanismer som kan förhindra risken för korrosion.

Vad händer när metallen är rostig?

När rost uppstår expanderar den metallen vilket orsakar mer stress på strukturen. Det blir svagare och skörare med tiden. Rosten kommer så småningom att korrodera genom varje lager av metallen tills den är helt rostad och det är då den är i sitt mest sårbara stadium.

Olja/organiska lager

Att måla ”organiska” lager på materialet är ett annat billigt sätt att förhindra korrosion. Elementen inuti en organisk beläggning kommer att orsaka en barriär för att förhindra rostande element. Du kan använda oljeskydd då de är väldigt bra för att hålla vatten och olja ute. En normal beläggning är cirka 20 mm tjock.

Lämna ett svar

Läs även...