Hur Framställer man Tjära?

Tjära är en trögflytande svart vätska som härrör från destruktiv destillation av organiskt material. Det mesta av tjära framställs av kol, men det kan också framställas av petroleum, torv eller trä.

Ordet ”tjära” används för att beskriva flera olika ämnen. Naturligt förekommande ”tjärgropar” (som La Brea Tar Pits i Los Angeles) innehåller faktiskt asfalt, inte tjära, och är mer exakt kända som asfaltgropar. Tjärsandavlagringar innehåller olika blandningar av sand (eller sten) med bitumen eller tung råolja snarare än tjära, liksom Tar Tunnel i Shropshire.

”Rangoontjära”, även känd som ”Burmese Oil” eller ”Burmese Naphtha,” är faktiskt petroleum. Termerna ”tjära” och ”beck” används ibland omväxlande. Dock har beck mer av en fast natur, medan tjära oftare är en vätska.

Stenkolstjära

På engelska och franska är ”tjära” ett ämne som huvudsakligen kommer från kol. Det var tidigare en av produkterna från ett gasverk. Tjära gjord av kol eller petroleum anses vara giftig och cancerframkallande på grund av dess höga bensenhalt. Men vid låga koncentrationer används stenkolstjära som ett aktuellt läkemedel. Stenkolstjära och petroleumtjära har båda en stickande lukt.

Trätjära

I norra Europa syftar ordet ”tjära” främst på ett ämne som härrör från trä, som används även som tillsats i smaksättning av godis och andra livsmedel. Tjära är mikrobicid och har en behaglig lukt.

Uppvärmningen (torrdestilleringen) av tallved gör att tjära och beck droppar bort från veden och lämnar efter sig träkol. Björkbark används för att göra särskilt fin tjära (tökötti). Biprodukterna av trätjära är terpentin och träkol. När lövträd utsätts för destruktiv destillering är biprodukterna metanol (träsprit) och träkol.

Användning

Tjära används för behandling av hudsjukdomen psoriasis, för vilken stenkolstjära är mest effektiv. Tjära är också ett allmänt desinfektionsmedel. Petroleumtjära användes också vid forntida egyptisk mumifiering ca. 1000 f.Kr.[1]

Tjära var en viktig del av de första förseglade, eller ”asfalterade” vägarna. Det användes också som tätningsmedel för takshingel och för att täta skrov på fartyg och båtar. I årtusenden användes trätjära för att vattentäta segel och båtar, men idag har segel gjorda av i sig vattentäta syntetiska ämnen ersatt användningen av tjära. Trätjära används fortfarande för att täta traditionella träbåtar och taken på historiska kyrkor med singeltak, samt för att måla ytterväggarna på timmerbyggnader.

I Finland ansågs trätjära en gång vara ett universalmedel, som sägs läka ”även de som skärs i två delar genom sitt mellanrum.” Enligt ett finskt ordspråk, ”om bastu, vodka och tjära inte hjälper, är sjukdomen dödlig.” Användningen av trätjära i traditionell finsk medicin beror på dess mikrobicida egenskaper.

Tjära finns även i utspädd form som tjärvatten, som har olika användningsområden:

  • Som smaksättning för godis (som Terva Leijona) och alkohol (Terva Viina)
  • Som krydda till mat, till exempel kött
  • Som en doft för bastur – tjärvatten blandas i vatten som omvandlas till ånga
  • Som ett medel mot mjäll i schampo
  • Som en del av kosmetika

Att blanda tjära med linoljelack ger tjärfärg. Tjärfärg har en genomskinlig brunaktig nyans och kan användas för att mätta och tona trä och skydda det från väderpåverkan. Tjärfärg kan också tonas med olika pigment, vilket ger genomskinliga färger och bevarar trästrukturen. Med tanke på dess färgliknande egenskaper bör våt tjära inte vidröras med bar hud, eftersom den kan torka och ge en fläck. Däremot kan fläcken effektivt avlägsnas från huden genom att applicera en färgförtunning.

Stenkolstjära är listad som nummer 1999 i FN:s lista över farligt gods.

Tarmac – asfalt

Tar betyder tjära på engelska. Mac står för macadam vilket refererar till stenarna som blandades tillsammans med tjäran för att skapa asfalt.

Den ursprungliga användningen av asfalt leder tillbaka till en uppfinning från en walesisk uppfinnare 1902. Edgar Purnell Hooley var en av de första som skapade asfalt. För en rad ytor från flygplatsförkläden till landningsbanor var detta den typ av väg som var ganska populär eftersom den var extremt slät.

Idag har material uppgraderats för att förbättra asfaltens totala styrka och dess jämna natur. Asfalt innebär idag ofta användning av modern asfaltbetong samt bituminösa ytbehandlingar som kan bidra till att skydda asfaltytan för framtiden.

Även om ordet fortfarande är ganska vanligt för många flygplatsterminaler och racerbanor, har den ursprungliga processen att använda makadam blivit nästan helt föråldrad. Det extra manuella arbetskravet såväl som problemen med konsekvens gör det helt enkelt till en föråldrad produkt. Förklädet nära flygplatsterminaler idag och landningsbanan är nästan alltid gjorda av betong.

Tidigare användes traditionell tjära i konstruktionsprocessen istället för att täcka bitumenytan. Eftersom detta allmänt anses vara en inkonsekvent produkt för byggande idag och eftersom det producerar en biprodukt är detta ytterligare en anledning till att de mer traditionella metoderna för asfaltsbyggande inte längre används.

Som det kanske näst mest använda vägbeläggningsmaterialet kan det vara svårt att se skillnad på asfalt och asfalt.

Asfalt kan vara en relativt billig yta och det är vanligtvis bara något att använda på stora områden som en motorväg eller vägbeläggning. Tarmac å andra sidan är ofta mycket dyrare att lägga ner men också mer konsekvent i sin kvalitet och livslängd.

Tänk på att modern tarmac idag kan vara en av de bästa och mest konsekventa stilarna på väg- och landningsbanor.

Asfalt är faktiskt ett vanligt namn för aggregatet ”tarmacadam” och det är ett av de vanligaste vägbeläggningsmaterialen som finns. Men asfalt är ganska nytt för branschen. Det uppfanns formellt bara för drygt 100 år sedan.

Så hur skapas detta ämne egentligen? Utan att bli alltför tekniska, låt oss ta en titt på den grundläggande processen för att förstå varför den är idealisk för parkeringsbeläggning och otaliga andra uppgifter.

Inledande stadier

Du kanske blir förvånad över att höra att asfaltens ursprung kan spåras till kol. Detta organiska material värms först upp till över 1 000 grader Celsius för att driva bort eventuella föroreningar och för att separera tjäran från andra element som kol och svavel.

Vissa andra ämnen som kallas ”aromater” finns i tjäran. Dessa kommer sedan att avlägsnas genom en destillationsprocess. Således har vi den första huvudkomponenten av asfalt.

Kombinera asfalt med andra material

Den största fördelen med asfalt är att den innehåller mycket mer än enbart tjära. Det kommer att kombineras med olika andra material. Dessa är allmänt kända som aggregat. Exempel inkluderar grus, betong, sand och till och med Portlandcement. Den exakta formuleringen kommer att baseras på den avsedda användningen av beläggningen.

Justeringar kan göras med avseende på viskositet, motståndskraft mot höga temperaturer och avsedd användning av asfalten (till exempel en större motorväg i motsats till en inhemsk uppfart).

Asfalten kommer att hållas vid en relativt hög temperatur så att den lätt kan appliceras av tekniker. När det väl tillåts härda är detta material en av de mest slitstarka och ekonomiska beläggningarna som finns.

Lämna ett svar

Läs även...

  • Varför du bör Göra Högskoleprovet – Förklarat!

  • Varför Väljer folk Glasögon utan Bågar?

  • Hur du Planerar en Fabriksflytt – Flytt av Fabrik