Vad är Skillnaden mellan Järn och Metall?

Att föreställa sig en värld utan järn och metall är näst intill omöjligt i dagens tid. Båda används för en mängd olika ändamål. Från bilindustrier till byggindustrier, de kommer väl till pass någonstans. Även om båda är relaterade till varandra, har de några viktiga skillnader mellan dem.

Den största skillnaden mellan järn och metall är att järn är ett kemiskt grundämne som i massa är det vanligaste grundämnet på planeten jorden, medan metall är en grupp av element som har vissa metalliska egenskaper såsom duktilitet, formbarhet, ledning, etc. Den differentierande faktor här är att järn är ett enda element som klassificeras som en metall medan metaller innehåller en mängd olika element.

Järn är ett kemiskt grundämne som tillhör grupp 8 i det periodiska systemet och har atomnumret 26. Det betecknas med symbolen ’Fe’. Upptäckten av detta material kan dateras tillbaka till 2000 f.Kr. Sedan började folk behärska tekniken att tillverka verktyg och vapen med järn. Denna händelse markerade också mänsklighetens övergång från bronsåldern till järnåldern.

Metall är en grupp av grundämnen som har vissa metalliska egenskaper. De är solida till sin natur och är vanligtvis hårda, glänsande, smältbara, formbara och formbara. De har till och med förmågan att leda el såväl som värme. Metaller används för en mängd olika ändamål i nästan alla aspekter av livet.

Vad är järn?

Järn är ett kemiskt element som faller under klassificeringen av metaller. Det betecknas med symbolen ”Fe”. På det periodiska systemet tillhör det grupp 8 och har atomnumret 26. Det har en mängd olika användningsområden inom civilingenjör och tillverkning. Stål är tillverkat av denna metall. Dessutom är det ett av de vanligaste grundämnena som finns på jorden, enligt dess massa.

När supernova av typ Ia smälter samman och exploderar sprider den järn i rymden. Detta tar sig till steniga planeter som jorden. Men nu finns inhemskt järn sällan här. Den typ av järn som är tillgängligt för oss tenderar att oxideras. Detta är en anledning till att järnmalm och inte järn finns i jordskorpan. Ändå utgör metallen fortfarande cirka 35 % av jordens inre och yttre kärna.

Vad är metall?

Metall är vilket fast material som helst som har vissa egenskaper. När den är fräsch får den ett glänsande utseende. Då är den också en stor ledare av värme och elektricitet. Men när den går igenom vissa tillverkningsprocesser tappar den sin glans. Oavsett vilket är materialet vanligtvis formbart och formbart.

Det finns olika sorters metaller som finns på jorden. Faktum är att cirka 95 av de 118 grundämnena som finns i det periodiska systemet är metaller. Några exempel inkluderar bor, kisel, germanium, arsenik, antimon och aluminium. Definitionen av begreppet metall förändras dock ofta med olika sammanhang.

Inom fysiken klassas alla material som kan leda elektricitet vid noll temperatur som en metall. Samtidigt, inom astrofysik, ges termen till varje kemiskt element i en stjärna som har en större vikt än helium.

Det är känt att metallernas historia började för omkring 11 000 år sedan. På den tiden användes raffinerade metaller som guld, silver, bly, järn och mässing av människor för att tillverka verktyg och vapen. Senare kom metaller som mässing till användning.

Nuförtiden finns det en mängd olika metaller som stål, gjutjärn och legerat stål som människor använder för att tillverka saker i olika industrier.

Huvudskillnaderna mellan järn och metall

Järn är ett kemiskt element som betecknas med symbolen ”Fe”, medan metall är vilket fast material som helst som har egenskaper som formbarhet och formbarhet.

Termen ”järn” härleddes från det anglosaxiska ordet ”iren”, medan termen ”metall” härleddes från det grekiska ordet ”métallon”.
Järn används i stor utsträckning inom byggnadsteknik och tillverkning, medan metall har ett större antal användningsområden i flera industrier.

Järn tillhör grupp 8 i det periodiska systemet och har atomnumret 26 medan 95 av 118 grundämnen i det periodiska systemet är metaller.

Järn är en metall medan metall har olika element inklusive järn under sig.
Slutsats

Järn och metall och två mycket vanliga termer i dagens tid. De har en mängd olika användningsområden och det är nästan ofattbart för världen att fungera utan dem. En stor skillnad mellan de två är att järn är ett kemiskt element som klassificeras under metaller medan metall är vilket fast material som helst som har egenskaper som formbarhet och duktilitet.

Lämna ett svar

Läs även...